Személyzet, szerződések, bérek és nyilatkozatok nyilvántartása

 • személyzet nyilvántartása (személyes adatok, bérek, eltartásban levő személyek stb.)
 • munkaszerződések nyilvántartása (a REVISAL előírásainak megfelelően)
 • bérek, járulékok, adók kiszámítása 
 • betegpénz kiszámítása 
 • 2% és évi prémium kiszámítása
 • átutalási állományok létrehozása
 • fizetési lapok létrehozása
 • bérjegyzék, fizetéstájékoztató, összesítők
 • járulékokra és jövedelemadóra vonatkozó D112 nyilatkozat létrehozása (XML állomány és az A1, A1.1 és A1.2 mellékletek)
 • az Alkalmazottak Általános Jegyzékének létrehozása a Munkaügyi Főfelügyelősághez való leadás céljából
 • adóívek létrehozása
 • fizetések újraszámolása hibák vagy hóközbeni fizetésváltozások esetén

Számlák, proform számlák és nyugták kibocsátása és nyilvántartása

 • a licensz nem veszti érvényét
 • számlákat, proform számlákat és nyugtákat bocsát ki
  • a dokumentumok pontosan olyanok mint a vásárolt nyomtatványok
  • a dokumentumokat ki lehet nyomtatni románul, angolul és románul/angolul
 • akár több cég is használhatja ugyanazon licensz alapján
 • a proform számla alapján automatikusan generálható a számla
 • azonnali kifizetésnél rögtön kigenerálható a számlához tartozó nyugta
 • akár több ÁFA ráta is használható ugyanazon dokumentumon belül
 • elkészíti az ÁFÁ-ra vonatkozó 394-es nyilatkozatot
 • automatikusan tartalék mentést készít az adatokról

A DEMO VÁLTOZAT 5 napig minden megszorítás nélkül működik.

Állóeszközök és leltári tárgyak nyilvántartása

 • állóeszközök nyilvántartása (tárgyi ezközök, leltári tárgyak, immateriális javak)

 • helyszínek nyilvántartása

 • eszközök típusai

 • amortizációszámítás

Az alkalmazás tartalmazza a tárgyi eszközök törvény által szabályozott, csoportokra, alcsoportokra, osztályokra, alosztályokra, családokra és alcsaládokra osztott katalógusát.

Bedolgozók nyilvántartása, jövedelmek kiszámítása és a 205-ös nyilatkozat elkészítése

 • személyek nyilvántartása

 • kifizetett összegek nyilvántartása

 • jövedelmek átutalása

 • a járulékok és az adó kiszámítása mindenik személy sajátos helyzete alapján, akár a bruttó akár a nettó összegből kiindulva (az Adótörvénykönyv előírásainak megfelelően)

 • a 205-ös nyilatkozat, jövedelemtípus szerinti kimutatásainak és állományainak létrehozása