Evidenţa colaboratorilor, calculul veniturilor şi generarea declaraţiei 205

 • evidenţa persoanelor

 • evidenţa plăţilor efectuate

 • virarea plăţilor la bănci

 • calculul instantaneu al contribuţiilor şi al impozitului pornind de la suma brută sau netă, în concordanţă cu situaţia particulară a fiecăruia (conform Codului Fiscal)

 • generarea listelor şi fişierului cu declaraţia 205 pe tipuri de venit

Rapoarte

 • lista colaboratorilor

 • stat de plată - pe zi sau perioadă selectată

 • fluturaşe - pe zi sau perioadă selectată

 • borderou plată - pe zi sau perioadă selectată

 • centralizator plăţi - pe zi sau perioadă selectată, totalizat sau defalcat pe persoană

 • listă de virare

 • adeverinţe de venit anual necesare la ANAF - cumulat sau detailat

 • Decont activităţi

 • Declaraţie de impozit anuală (205)

 • Borderou pentru declaraţia de impozit pe tipuri de venit