Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/rarc0103/software.archiprog.ro/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar

 • evidenţa imobilizărilor (mijloace fixe, obiecte de inventar, imobilizări necorporale)

 • evidenţa locaţiilor societăţii

 • evidenţa categoriilor de imobilizări

 • calculul amortizării mijloacelor fixe

Aplicaţia conţine catalogul mijloacelor fixe codificate conform legislaţiei în vigoare, grupate pe grupe, subgrupe, clase, subclase, familii, subfamilii.

Rapoarte

 • lista imobilizărilor după diferite selecţii

 • registrul mijloacelor fixe

 • fişa mijlocului fix

 • inventarul pe camere şi tipuri de imobilizări

 • listă după codurile de clasificare

 • centralizatoare

 • registrul numerelor de inventar

 • fişa de evidenţă

 • documente mişcări (notă de intrare/recepţie, bon de mişcare, bon de transfer, proces verbal de scoatere din funcţiune)

 • lista amortizărilor pe luni

 • lista mijloacelor fixe amortizate complet într-o anumită lună

 • situaţia amortizărilor pe luni