Odată cu achiziţionarea oricărui program produs de ARCHIPROG clienţii noştri beneficiază de 3 luni de servicii de implementare gratuită, conform contractului de vânzare - cumpărare.

În această perioadă asigurăm servicii de asistenţă tehnică şi consultanţă în mod gratuit. De asemenea, toate actualizările legislative şi funcţionale se realizează fără nici o obligaţie de plată din partea beneficiarului.

Asistenţa se realizează prin telefon, e-mail, la sediul furnizorului sau la sediul clientului. Clientul suportă cheltuieli de deplasare doar dacă sediul beneficiarului este în afara judeţului Mureș.

După perioada de 3 luni ARCHIPROG oferă posibilitatea încheierii de contracte de asistenţă tehnică.

Există 2 tipuri de contracte:

 • Contracte cu abonament  - cu plata lunar, semestrial sau anual;
 • Contracte de intervenție ocazională - cu plata în funcţie de solicitări și lucrările realizate.

Valoarea contractelor de tip abonament se calculează în funcţie de numărul aplicațiilor aflate în exploatare și serviciile solicitate. Valoarea contractului acoperă toate actualizările legislative şi funcţionale. De asemenea, se asigură intervenţiile de urgenţă necesare pentru buna funcţionare a aplicaţiilor.

În cazul contractelor de intervenție ocazională obligaţia de plată rezultă ca urmare a serviciilor realizate de furnizor (actualizările programelor, intervenţii de urgenţă, cheltuieli de deplasare acolo unde este cazul).

La implementarea aplicațiilor oferim:

 • Analiză economică efectuată împreună cu specialiştii beneficiarului;
 • Consultanţă pentru configurarea datelor iniţiale;
 • Configurare aplicație ;
 • Recomandări privind modul de utilizare;
 • Asistenţă tehnică pe parcursul implementării.

Alte servicii asigurate:

 • Consultanţă privind modificările legislative în domeniul economic şi implicaţiile acestora în funcţionarea aplicațiilor;
 • Asistenţă tehnică în domeniul sistemelor de operare şi al aplicaţiilor software de firmă;
 • Consultanţă privind funcţionarea echipamentelor hardware (calculatoare, imprimante, etc);
 • Asistenţă tehnică privind  instalarea, utilizareași depunerea declarațiilor utilizate în legătură cu ANAF, ITM.