3. Aplicația FACTURARE - Cum emit factură pentru o persoană fizică?

Facturarea pentru o persoană fizică se face exact ca şi pentru persoanele juridice, numai că în loc de codul de identificare fiscală (CIF) se introduce codul numeric personal (CNP).