4. Aplicația FACTURARE - Denumirea/Numele clientului apare greşit pe factură, cum corectez?

La „Nomenclatoare/Clienti" căutaţi clientul cu numele greşit, corectaţi numele şi relistaţi factura/chitanţa la „Liste/Facturi, facturi proforma, avize".