6. Aplicația FACTURARE -  Acesta este un program pentru emitere de documente in format electronic?

Nu, FACTURARE este un program pentru emitere de documente care vor fi imprimate pe suport de hârtieşi introduse în contabilitate în această formă şi nu va fi folosit pentru emitere şi înregistrare de documente în format electronic.