Evidenţa colaboratorilor, calculul veniturilor şi generarea declaraţiei 205

 • evidenţa persoanelor

 • evidenţa plăţilor efectuate

 • virarea plăţilor la bănci

 • calculul instantaneu al contribuţiilor şi al impozitului pornind de la suma brută sau netă, în concordanţă cu situaţia particulară a fiecăruia (conform Codului Fiscal)

 • generarea listelor şi fişierului cu declaraţia 205 pe tipuri de venit

Emiterea şi gestiunea facturilor, facturilor proformă, avizelor şi chitanţelor

 • licenţa nu expiră, este valabilă pe viaţă
 • emite şi gestionează facturi, facturi proformă, avize şi chitanţe
  • documentele arată exact ca cele pretipărite
  • documentele pot fi tipărite în limba română, engleză şi română/engleză
 • se poate utiliza pentru mai multe societăţi comerciale
 • generează automat facturi pe baza facturilor proformă şi avizelor
 • permite încasarea simultan cu emiterea facturii, prin generarea chitanţei aferente
 • permite utilizarea mai multor cote TVA în cadrul aceleiaşi facturi
 • generează DECLARAŢIA 394 privind TVA 
 • efectuează automat salvarea datelor Dvs.

VARIANTA DEMONSTRATIVĂ funcţionează fără restricţii timp de 5 zile, perioadă în care puteţi testa din plin facilităţile oferite

Evidență personal, evidență contracte, salarii, declarații

 • evidenţa personalului (informaţii personale, salariale, despre persoanele avute în intreţinere etc.)
 • evidenţa contractelor de muncă (conform REVISAL)
 • calculul instantaneu al drepturilor salariale, a contribuţiilor (CAS, sănătate, şomaj) şi impozitului 
 • calculul indemnizaţiilor de boală
 • calculul premiilor 2% şi a premiilor anuale
 • generarea fişierelor de virare la banci
 • evidenţa fişelor de salarii
 • state de plată, fluturaşi, centralizatoare
 • declaraţia D112 privind contribuţiile sociale (fişierul XML şi anexele A1, A1.1 şi A1.2)
 • generarea Registrului de Evidenţă a Salariaţilor aşa cum trebuie transmis la ITM
 • fişe fiscale conforme reglementărilor legale
 • recalcularea salariilor în cazul unor majorări salariale survenite după plata salariilor sau în cazul unor corecţii

Evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar

 • evidenţa imobilizărilor (mijloace fixe, obiecte de inventar, imobilizări necorporale)

 • evidenţa locaţiilor societăţii

 • evidenţa categoriilor de imobilizări

 • calculul amortizării mijloacelor fixe

Aplicaţia conţine catalogul mijloacelor fixe codificate conform legislaţiei în vigoare, grupate pe grupe, subgrupe, clase, subclase, familii, subfamilii.